TIDAK BOLEH MENGAMBIL ILMU DARI AHLI BID’AH

TIDAK BOLEH MENGAMBIL ILMU DARI AHLI BID’AH Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah Sesungguhnya tidak boleh mengambil ilmu dari ahli bid’ah sama sekali, walaupun dalam bidang yang tidak berkaitan dengan bid’ahnya. Misalnya kita menjumpai seorang mubtadi’ yang bagus dalam bidang ilmu Bahasa Arab, balaghah, nahwu dan sharaf. Jika ada yang bertanya apakah kita akan dudukRead More